DynastyDynasty - Kokousasiathttp://kauniainenfi.oncloudos.com:80/kokous/TELIMET.HTMRakennusvaliokunta 17.06.2020 / Viranhaltijan päätöspöytäkirjat (kuntalain 92 §)Viranhaltijan päätöspöytäkirjat (kuntalain 92 §)http://kauniainenfi.oncloudos.com:80/kokous/20202956-2.HTMRakennusvaliokunta 17.06.2020 / Kokouksen järjestäytyminenKokouksen järjestäytyminenhttp://kauniainenfi.oncloudos.com:80/kokous/20202956-1.HTMRakennusvaliokunta 17.06.2020 / Rakennusvaliokunnan kokousaikataulu syksyllä 2020Rakennusvaliokunnan kokousaikataulu syksyllä 2020http://kauniainenfi.oncloudos.com:80/kokous/20202956-4.HTMRakennusvaliokunta 17.06.2020 / Rakennusvalvontataksan tarkistaminen maankäytön tulosalueen rakennusvalvontatehtävien osalta (§ 25)Rakennusvalvontataksan tarkistaminen maankäytön tulosalueen rakennusvalvontatehtävien osalta (§ 25)http://kauniainenfi.oncloudos.com:80/kokous/20202956-3.HTMSvenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik 16.06.2020 / Den första ekonomiska delårsrapporten 2020Den första ekonomiska delårsrapporten 2020http://kauniainenfi.oncloudos.com:80/kokous/20202966-9.HTMSvenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik 16.06.2020 / Grankullas sport- och motionsprogram (utlåtande)Grankullas sport- och motionsprogram (utlåtande)http://kauniainenfi.oncloudos.com:80/kokous/20202966-10.HTMSvenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik 16.06.2020 / Regeringsproposition om läropliktslag och vissa lagar som har samband med den - för kännedom, större förändringar och givna utlåtandenRegeringsproposition om läropliktslag och vissa lagar som har samband med den - för kännedom, större förändringar och givna utlåtandenhttp://kauniainenfi.oncloudos.com:80/kokous/20202966-8.HTMSvenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik 16.06.2020 / Utvärdering av eftermiddagsverksamheten 2019-2020Utvärdering av eftermiddagsverksamheten 2019-2020http://kauniainenfi.oncloudos.com:80/kokous/20202966-7.HTMSvenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik 16.06.2020 / Utvärdering av distansundervisningen våren 2020Utvärdering av distansundervisningen våren 2020http://kauniainenfi.oncloudos.com:80/kokous/20202966-6.HTMSvenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik 16.06.2020 / Besättande av tjänsten som timlärare i huvudsyssla vid Gymnasiet Grankulla samskolaBesättande av tjänsten som timlärare i huvudsyssla vid Gymnasiet Grankulla samskolahttp://kauniainenfi.oncloudos.com:80/kokous/20202966-5.HTMSvenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik 16.06.2020 / Besättande av rektorstjänsten i Gymnasiet Grankulla samskola (455185)Besättande av rektorstjänsten i Gymnasiet Grankulla samskola (455185)http://kauniainenfi.oncloudos.com:80/kokous/20202966-13.HTMSvenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik 16.06.2020 / Läsårsplanen för Gymnasiet Grankulla samskola 2020-2021Läsårsplanen för Gymnasiet Grankulla samskola 2020-2021http://kauniainenfi.oncloudos.com:80/kokous/20202966-4.HTMSvenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik 16.06.2020 / Läsårsplanen för Granhultsskolan och Hagelstamska skolan 2020-2021Läsårsplanen för Granhultsskolan och Hagelstamska skolan 2020-2021http://kauniainenfi.oncloudos.com:80/kokous/20202966-3.HTMSvenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik 16.06.2020 / Protokoll över tjänsteinnehavarbeslut (92 § i kommunallagen)Protokoll över tjänsteinnehavarbeslut (92 § i kommunallagen)http://kauniainenfi.oncloudos.com:80/kokous/20202966-2.HTMSvenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik 16.06.2020 / Konstituering av sammanträdetKonstituering av sammanträdethttp://kauniainenfi.oncloudos.com:80/kokous/20202966-1.HTMSvenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik 16.06.2020 / Mötestider hösten 2020 för svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogikMötestider hösten 2020 för svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogikhttp://kauniainenfi.oncloudos.com:80/kokous/20202966-11.HTMSvenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik 16.06.2020 / Övriga ärendenÖvriga ärendenhttp://kauniainenfi.oncloudos.com:80/kokous/20202966-12.HTMStadsfullmäktige 15.06.2020 / FullmäktigemotionFullmäktigemotionhttp://kauniainenfi.oncloudos.com:80/kokous/20202962-11.HTMStadsfullmäktige 15.06.2020 / Förslag till resurssmart färdplan för Grankulla stadFörslag till resurssmart färdplan för Grankulla stadhttp://kauniainenfi.oncloudos.com:80/kokous/20202962-6.HTMStadsfullmäktige 15.06.2020 / Den första ekonomiska delårsrapporten 2020Den första ekonomiska delårsrapporten 2020http://kauniainenfi.oncloudos.com:80/kokous/20202962-5.HTMStadsfullmäktige 15.06.2020 / Personalberättelse 2019Personalberättelse 2019http://kauniainenfi.oncloudos.com:80/kokous/20202962-4.HTMStadsfullmäktige 15.06.2020 / Revisionsutskottets utvärderingsberättelse för år 2019Revisionsutskottets utvärderingsberättelse för år 2019http://kauniainenfi.oncloudos.com:80/kokous/20202962-3.HTMStadsfullmäktige 15.06.2020 / Bokslutet 2019Bokslutet 2019http://kauniainenfi.oncloudos.com:80/kokous/20202962-2.HTMStadsfullmäktige 15.06.2020 / Konstituering av sammanträdetKonstituering av sammanträdethttp://kauniainenfi.oncloudos.com:80/kokous/20202962-1.HTMStadsfullmäktige 15.06.2020 / Direktiv för upprättande av budgeten och ekonomiplanen 2021-2023Direktiv för upprättande av budgeten och ekonomiplanen 2021-2023http://kauniainenfi.oncloudos.com:80/kokous/20202962-10.HTMStadsfullmäktige 15.06.2020 / Svar på fullmäktigemotion (parkering längs gatan på Kasabergsvägen)Svar på fullmäktigemotion (parkering längs gatan på Kasabergsvägen)http://kauniainenfi.oncloudos.com:80/kokous/20202962-7.HTMStadsfullmäktige 15.06.2020 / Svar på fullmäktigemotion (trafikarrangemangen på Dalgränden och Dalvägen)Svar på fullmäktigemotion (trafikarrangemangen på Dalgränden och Dalvägen)http://kauniainenfi.oncloudos.com:80/kokous/20202962-8.HTMStadsfullmäktige 15.06.2020 / Stadens proprieborgen till Kiinteistö Oy Kauniaisten Korsu Fastighets Ab för ett lån som behövs för totalrenoveringStadens proprieborgen till Kiinteistö Oy Kauniaisten Korsu Fastighets Ab för ett lån som behövs för totalrenoveringhttp://kauniainenfi.oncloudos.com:80/kokous/20202962-9.HTMKaupunginvaltuusto 15.06.2020 / ValtuustoaloiteValtuustoaloitehttp://kauniainenfi.oncloudos.com:80/kokous/20202961-11.HTMKaupunginvaltuusto 15.06.2020 / Ehdotus Kauniaisten kaupungin resurssiviisauden tiekartaksiEhdotus Kauniaisten kaupungin resurssiviisauden tiekartaksihttp://kauniainenfi.oncloudos.com:80/kokous/20202961-6.HTM