Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kauniaisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://kauniainenfi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://kauniainenfi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 12.03.2018/Pykälä 9

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kaupunginvaltuusto

§ 9

12.03.2018

 

Vastaus maksuttomien liukuesteiden hankkimista koskevaan valtuustoaloitteeseen

 

90/06.07.00/2017, 67/00.02.00/2017

 

KV 12.03.2018 § 9

Lisätiedot:

sosiaali- ja terveysjohtaja Ulla Tikkanen, puh. 050 355 3246

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Valtuutettu Miettinen on jättänyt 13.3.2017 valtuustolle aloitteen maksuttomien jalkineisiin kiinnitettävien liukuesteiden hankkimisesta yli 65-vuotiaille kauniaislaisille. Hän perustelee aloitetta mm. sillä, että liukuesteiden avulla estetään murtumia aiheuttavien kaatumisten seurannaisvaikutuksia ja niistä syntyviä kustannuksia. Valtuustoaloite on esityslistan oheismateriaalina.

 

Kaatumistapaturmien aiheuttamat haitat ja kustannukset ovat merkittäviä, joten huomion kiinnittäminen ikäihmisten kaatumisriskeihin on tärkeää. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ilmoittamien tietojen mukaan ikäihmisten liukastumistapaturmista yli 75-vuotiasta jopa 70 % tarvitsee hoitoa liukastuessaan ulkona. Suurin osa yli 70-vuotiaiden murtumista tapahtuu kuitenkin kotona. Kaatumisten seurauksena tulevat haitat ovat yleensä vähäisiä, mutta pahimmillaan kaatuminen voi johtaa lonkkamurtumaan, josta voi aiheutua jopa 20 000 euron kustannukset. Liukuesteiden merkityksestä kaatumisen ehkäisyssä on olemassa vasta vähän tutkimuksia, eikä liukuesteillä ei ole osoitettu olevan juurikaan vaikutusta lonkkamurtumien ehkäisyyn.

 

On huomattava, että kaatumiseen vaikuttavat monet ikäihmisiin ja heidän toimintaympäristöönsä liittyvät tekijät. Kaatumisriskin vähentämiseksi on tärkeä tunnistaa kaatumiselle altistavat tekijät ja pyrkiä niiden poistamiseen. Ikääntyvien kaatumisen ehkäisyoppaan (THL 2012, 121) mukaan tehokas menetelmä kotona asuvien iäkkäiden kaatumisen ehkäisemiseksi on tavoitteellinen ja monipuolisesti fyysisen kunnon eri osa-alueita parantava ja ylläpitävä liikuntaharjoittelu. Muita tärkeitä käytäntöjä ovat lääkityksen puolivuosittainen tarkistus ja erityisesti kaatumisvaaraa lisäävien lääkkeiden vähentäminen, D-vitamiinilisän käyttö talvella sekä kodin ja ympäristön parantaminen (mm. valaistus ja esteettömyys). Oleellista on myös, että piha- ja katualueet pidetään hyvin aurattuina ja hiekoitettuina.

 

Merkittävää on siis riskiryhmien tunnistaminen ja interventioiden kohdentaminen niille, jotka hyötyvät niistä eniten. Kaatumisriskin arviointia ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä voidaan Kauniaisissa toteuttaa mm. seniorineuvolakäyntien (70-vuotiaat) ja terveyttä edistävien kotikäyntien yhteydessä (80-vuotiaat).

 

Useissa kunnissa liukuesteitä jaetaan tai niiden hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin osallistutaan. Ikärajana on kunnissa ollut 65-, 70- tai 75- vuotta. Esim. Raisiossa yli 65-vuotiaat saavat kenkiin nastat, Nurmijärvellä 65 vuotta täyttäneille kuntalaisille on annettu 10 euron korvaus heidän itse hankkimistaan liukuesteistä, Lohjalla annetaan 15 euron osto-osoitus 70 vuotta täyttäneille tarveharkinnan perusteella.

 

Kauniaisissa on yli 65-vuotiaita yhteensä 2100, heistä noin 1100 on 65- 74-vuotiaita. Yli 70-vuotiaita kuntalaisia on n. 1500. Jos vuoden aikana heistä n. 10-30 % hakisi korvausta, olisi kustannus n. 1500-5000 euroa.

 

Liukuesteiden hankkiminen ja korvauksen maksaminen tulee toteuttaa mahdollisimman joustavasti. Tällainen on menettely, jossa itse hankituista kenkiin kiinnitettävistä liukuesteistä voisi hakea 10 euron korvauksen kerran vuodessa kuittia vastaan.

 

Käytännössä korvaus maksetaan sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön toimesta hakemukseen liitettyä kuittia vastaan hakijan tilille. Hakumenettelystä ja -lomakkeesta tiedotetaan lähemmin esim. Kaunis Grani -paikallislehdessä.

 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on 13.2.2018 päättäessään kenkiin kiinnitettävien liukuesteiden korvauksesta (10 e/henkilö/vuosi) yli 70-vuotiaille kuntalaisille ja kaatumistapaturmien ehkäisyyn ja riskiryhmien tunnistamiseen liittyvien käytäntöjen uudistamisesta samalla päättänyt, että korvausta koskevan kokeilun jatko arvioidaan vuoden kuluttua.

 

KH:

KV merkitsee tiedokseen valt. Miettisen jättämään kenkiin kiinnitettävien liukuesteiden hankkimista koskevaan valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

..........

 

Valt. Miettinen ehdotti aloitteen palauttamista uudelleenarviointia varten, perusteluna ikärajan alentaminen 65 vuoteen sekä byrokratian vähentäminen, kun kaupunki hankkisi ja jakaisi liukuesteet. Asian palauttamista ei kannatettu.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa