Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kauniaisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://kauniainenfi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://kauniainenfi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 09.10.2017/Pykälä 83

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kaupunginvaltuusto

§ 83

09.10.2017

 

GrIFK - Fotboll r.f. jalkapallohallihanketta koskevan päätöksen muuttaminen

 

217/10.03.02/2016

 

KV 09.10.2017 § 83

Lisätiedot:

kaupunginlakimies Lena Filipsson-Korento, puh. 050 354 0121

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

KV päätti 22.5.2017 (§ 42) myöntää GrIFK - Fotboll r.f.:lle / seuran perustamalle osakeyhtiölle kaupungin omavelkaisen takauksen enintään 1 100 000 euroa lainalle päätöksestä tarkemmin ilmenevin ehdoin. Vaaditut vakuudet on saatu, takaus on annettu ja ensimmäinen erä osakkeita (200 000 euroa) on merkitty.

 

Osakemerkinnän osalta KV päätti, että kaupunki merkitsee kenttää ja hallia varten perustettavan yhtiön äänettömiä osakkeita 250 000 eurolla ja että osakkeita merkitään 200 000 eurolla aikaisintaan, kun seura on sijoittanut 60 000 euroa omia varojaan osakeyhtiöön ja jäljellä olevalla 50 000 eurolla, kun seura on sijoittanut 100 000 euroa omia varojaan osakeyhtiöön. Myös muualla esittelytekstissä ja päätöksessä on mainittu, että seura sijoittaa omia varoja.

 

Seura on tähän mennessä sijoittanut omia varoja yhtiöön 61 000 euroa, mutta on esittänyt toiveena, että loput 39 000 euroa ei tarvitsisi olla nimenomaisesti seuran sijoittamia varoja, vaan että voitaisiin hyväksyä myös muuta ulkopuolista rahoitusta tältä osin. Seura on ilmoittanut myyneensä osakkeita noin 15 000 euron edestä ja mainoksia noin 8 500 euron edestä.

 

Huomioon ottaen KV:n 22.5.2017 (§ 42) tekemän päätöksen muotoilun on selvää, että vaatimuksena on ollut, että seura sijoittaa omia varoja yhtiöön. Muiden seuran hankkimien varojen hyväksyminen osaksi seuran varainhankintaa vaatii siten uuden päätöksen KV:lta. Valmistelun lähtökohtana oli, ettei kaupungin tullut yksin rahoittaa hanketta vaan seuran tuli osoittaa sitoutuvansa hankkeeseen itse riittävällä panoksella. Kun seura on sijoittanut jo yli 60 % vaaditusta omasta osuudestaan ei kaupungin näkökulmasta liene estettä olla hyväksymättä muuta ulkopuolista rahoitusta muilta osin.

 

KH päätti kokouksessaan 2.10.2017 esittää KV:lle, että kaupunki edellyttää seuran omien varojen muodostuvan joko seuran omista sijoituksista tai muiden sijoittajien osakepääomasijoituksista. Jäsen Pesosen ehdotus, että ehdot säilytetään valtuuston päätöksen mukaisina, raukesi kannattamattomana; päätökseen jätetty eriävä mielipide on oheismateriaalina.

 

KH:

KV päättää, että KV:n 22.5.2017 (§ 42) tekemä päätös muutetaan siten, että

 

-

kohdassa 4) edellytetään, että GrIFK - Fotboll r.f. sitoutuu sijoittamaan osakeyhtiöön tai hankkimaan muita sijoittajia vähintään 100 000 euron edestä, johon ei lasketa mukaan HatTrick-tukea,

 

-

kohdassa 8) edellytetään kaupungin osakemerkinnän osalta, että kaupunki merkitsee jo merkittyjen osakkeiden lisäksi osakkeita 50 000 eurolla, kun seura on sijoittanut osakeyhtiöön tai hankkinut muita sijoittajia 100 000 euron edestä.

..........

 

Valt. Pesosen kannatettu (Rehn-Kivi, Miettinen, Alanko, Herkama) ehdotus päätökseksi tulleeksi lisäykseksi, hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätös:

KV päätti, että KV:n 22.5.2017 (§ 42) tekemä päätös muutetaan siten, että

 

-

kohdassa 4) edellytetään, että GrIFK - Fotboll r.f. sitoutuu sijoittamaan osakeyhtiöön tai hankkimaan muita sijoittajia vähintään 100 000 euron edestä, johon ei lasketa mukaan HatTrick-tukea,

 

-

kohdassa 8) edellytetään kaupungin osakemerkinnän osalta, että kaupunki merkitsee jo merkittyjen osakkeiden lisäksi osakkeita 50 000 eurolla, kun seura on sijoittanut osakeyhtiöön tai hankkinut muita sijoittajia 100 000 euron edestä,

 

-

edellä mainittuina sijoituksina hyväksytään ulkopuolisilta vain osakemerkinnät halliyhtiön ääni- ja osinko-oikeudettomiin osakkeisiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa