Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kauniaisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://kauniainenfi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://kauniainenfi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 14.12.2015/Pykälä 84

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginvaltuusto

§ 84

14.12.2015

 

Yleishallinnon talouden toteumatilanne (lisämääräraha)

 

53/02.02.00/2015

 

KV 14.12.2015 § 84

Lisätiedot:

kaupunginsihteeri Gun Söderlund, puh. 09 5056 238

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Yleishallinnon talousarvion toimintakatteen toteuma marraskuun 18.pv tilanteessa on 2,8 miljoonaa euroa (80 % talousarviosta, laskennallisen toteumaprosentin ollessa 87,5 %). Yleishallinnon toimintaa leimaavat menotalouden osalta osittain kaupungin hallinnon kokouksista syntyvät henkilö- ja muut kustannukset, jotka jaksottuvat kirjanpidollisesti puolivuosittain heinä- ja joulukuuhun. Näin suhteellinen toteumataso ei suoraan kerro todellista tilannetta tilikauden aikana.

 

Talouden toteuman ja nyt tiedossa olevien seikkojen perusteella voidaan arvioida, että yleishallinnon tulosalueista kaupunginvaltuusto sekä kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja eivät tule pysymään talousarvion sitovassa toimintakatteessaan vaan hallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi on valmisteltu määrärahamuutosesitys. Tarve esitettäville muutoksille on ollut tiedossa kesän jälkeen ja siitä on raportoitu muun muassa osavuosikatsauksen 2/2015 yhteydessä.

 

Yleishallinnon menotalouden toteuman ylittyminen johtuu ennakoimattomista menoista, jotka ovat kaupunginvaltuuston tulosalueen osalta syntyneet pääosin tilintarkastusyhteisön kilpailutuksesta. Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan tulosalueella ennakoimattomat menot liittyvät lähinnä kaupunginjohtajan vaihdokseen (rekrytointikonsultin käyttö, mediailmoitukset jne). Maltillisesta taloudenhoidosta ja tarpeettomien kulujen välttämisestä huolimatta yleishallinnon toimintamenot ylittynevät edellä mainituista syistä. Lisämäärärahatarpeen ennakoidaan tässä vaiheessa olevan noin 90 000 euroa, joka muuttaisi voimassaolevaa sitovia tulosalueiden toimintakatteita vastaavasti.

 

Muiden yleishallinnon tulosalueiden osalta on talous toteutumassa suunnitellusti. Kuitenkin joitakin epävarmuustekijöitä on ilmennyt myös kaupunginkanslian ruoka- ja puhdistuspalveluissa, jotka liittyvät palvelujen ostoissa mahdollisesti syntyvään menoylitykseen. Syynä tähän ovat asiakkaiden ylimääräiset siivoustarpeet (terveysasema, jäähallissa remonttisiivousta, kouluissa kesäleirit) ja siivoustaajuuden lisäämiset (uimahalli 8 kk), joita ei osattu ennakoida budjetintekovaiheessa syksyllä 2014. Lisäksi arvioidaan, että Villa Bredan keittiön tyhjentäminen saattaa lisätä tilapäisen keittiötyövoiman tarvetta. Mahdolliset ylitykset ja niiden määrä ovat selvillä vasta vuoden vaihteen alla. Nyt arvioidaan kuitenkin, että kaupunginkanslian muissa yksiköissä syntyvien määräraha-alitusten lisäksi nähtävissä olevalla rahatoimiston määrärahan alituksella voitaneen kattaa ylittyvät ruoka- ja puhdistuspalvelun kustannukset. Rahatoimiston määrärahan alitus liittyy täyttämättä olevaan ostoreskontranhoitajan vakanssiin. Kaupunginkanslian ja rahatoimiston välinen toimintakatteen muutosesitys saatetaan käsiteltäväksi kaupunginhallituksen vuoden viimeiseen kokoukseen lisälistalla, mikäli muutostarve tiedetään silloin jo varmuudella. Mikäli näin ei ole, muutosesitys valmistellaan vuoden 2016 ensimmäiseen valtuuston kokoukseen ylityksenä.

 

KH:

KV päättää myöntää yleishallinnossa yhteensä 90 000 euron lisämäärärahan seuraavasti: Kaupunginvaltuusto 10 000 euroa ja Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja 80 000 euroa ja toteaa, että lisämäärärahat muuttavat sitovia toimintakatteita vastaavalla euromäärällä.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa